Statuty

Nasze stowarzyszenie jest platformą interkulturalnej wymiany między Polską a Szwajcarią.Chcemy przybliżyć naszym członkom kulturę szwajcarską i polską. Aby osiągnąć ten cel organizujemy spotkania towarzyskie,wycieczki,wędrówki, koncerty i inne imprezy kulturalne, wspólne wyjścia na wystawy, odczyty, koncerty itd. Członkiem naszego stowarzyszenia może zostać każda osoba, która wspiera nasz cel.

język:

Letzte Beiträge