Zarząd

Kasia Balińska Thurnheer

Kasia Balińska Thurnheer

Prezes

Ula Farghaly

Ula Farghaly

Zastępca prezesa

Dana Kiełczewska-Brunner

Dana Kiełczewska-Brunner

Członek zarządu

Nick Louis

Nick Louis

Finanse

Kamila Szafraniec

Kamila Szafraniec

Protokolantka

język:

Archiv